آبگرمکن برقی دیواری پالمو مدل یورو سان 15 (Euro Sun 15)

ابگرمکن برقی پالمو
 مـدل : یورو سان 15 (Euro Sun 15)  شـرکت سـازنـده : پـالـمـو
 ظرفـیت : 15 لیتر  مدت گارانـتـی :
 6 ماه المنت ، 36 ماه بدنه
 شکل و ظاهـر : استوانه  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 45 سانتی متر  قطـر : 30 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 1200 وات  قـیـمـت :
   1.100.000 تومان     1.000.000 تومان

 وجود المنت اروپایی کم مصرف و همچنین ایزولاسین بسیار عالی در این آبگرمکن باعث کاهش چشم گیر مصرف برق شده است.
 کاربـرد : 
 مناسب برای کافه ها و کافی شاپ ها ، آرایشگاه زنانه و مردانه ، محیط های اداری و شرکتی ، سوپر مارکت ها و فروشگاه ها ، مطب پزشکان و ...
 تامین آب گرم مورد نیاز جهت سرویس های بهداشتی ، روشویی ، آشپزخانه و ...
 عدم استفاده برای مصارفی مانند حمام و دوش                              جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری پالمو مدل یورو سان 50 (Euro Sun 50)

ابگرمکن برقی دونار
 مـدل : یورو سان 50 (Euro Sun 50)  شـرکت سـازنـده : پـالـمـو
 ظرفـیت : 50 لیتر  مدت گارانـتـی :
  6 ماه المنت ، 36 ماه بدنه
 شکل و ظاهـر : استوانه  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 65 سانتی متر  قطـر : 45 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 1500 وات  قـیـمـت : 
  1.455.000  تومان    1.400.000 تومان

 وجود المنت اروپایی کم مصرف و همچنین ایزولاسین بسیار عالی در این آبگرمکن باعث کاهش چشم گیر مصرف برق شده است.
 کاربـرد : 
 مناسب برای منازل مسکونی ، ویلا ، محیط های اداری و شرکتی ، رستوران ها و کافی شاپ ها و ...

 تامین آب گرم مورد نیاز جهت حمام ، سرویس های بهداشتی ، آشپزخانه در کمترین زمان ...                                                                                  جزئیات بیشتر ...  
  
  

  آبگرمکن برقی دیواری آریستون ایتالیا مدل اندریس 15 (Andris R 15)

ابگرمکن برقی پالمو
 مـدل : اندریس 15 (Andris R 15)  شـرکت سـازنـده : آریـسـتـون ایـتالیا
 ظرفـیت : 15 لیتر  مدت گارانـتـی : 18 ماه - نصب رایگان
 شکل و ظاهـر : مکعب  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 36 سانتی متر  عـرض : 36 ، عـمـق : 32 (سانتی متر)
 تـوان مـصرفـی : 1200 وات  قـیـمـت : 1.198.000 تومان

 کاربـرد : 
 مناسب برای کافه ها و کافی شاپ ها ، آرایشگاه زنانه و مردانه ، محیط های اداری و شرکتی کم مصرف ، سوپر مارکت ها و فروشگاه ها ، مطب پزشکان و ...
 تامین آب گرم مورد نیاز جهت سرویس های بهداشتی ، روشویی ، آشپزخانه و ...
 عدم استفاده برای مصارفی مانند حمام و دوش 

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری آریستون ایتالیا مدل پرو اکو اسلیم 50 (Pro Eco 50 Slim)

ابگرمکن آریستون
 مدل : پرو اکو اسلیم 50 
(Pro Eco 50 Slim)   
 شـرکت سـازنـده : آریـسـتـون ایـتالیا
 ظرفـیت : 50 لیتر  مدت گارانـتـی : 18 ماه - نصب رایگان
 شکل و ظاهـر : استوانه  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 84 سانتی متر  قطر : 38.5 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 1800 وات  قـیـمـت : 1.650.000 تومان

 کاربـرد : 

 مناسب برای منازل مسکونی کم جمعیت ، محیط های اداری و شرکتی ، رستوران ها و کافی شاپ ها و ...

 تامین آب گرم مورد نیاز جهت حمام ، سرویس های بهداشتی ، آشپزخانه ...

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری آریستون ایتالیا مدل ولیس 50 (Velis Evo 50)

ابگرمکن برقی آریستون
 مـدل : ولیس 50 (Velis Evo 50)  شـرکت سـازنـده : آریـسـتـون ایـتالیا
 ظرفـیت : 50 لیتر  مدت گارانـتـی : 18 ماه - نصب رایگان
 شکل و ظاهـر : مکعب  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 78 سانتی متر  عـرض : 51 ، عـمـق : 28 (سانتی متر)
 تـوان مـصرفـی : 1500 وات  قـیـمـت :  2.750.000 تومان

 کاربـرد : 

 محیط های اداری و شرکتی ، رستوران ها و کافی شاپ ها و ...

 تامین آب گرم مورد نیاز سرویس های بهداشتی ، آشپزخانه و ...

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری آریستون ایتالیا مدل ولیس 80 (Velis Evo 80)

ابگرمکن برقی آریستون
 مـدل : ولیس 80 (Velis Evo 80)  شـرکت سـازنـده : آریـسـتـون ایـتالیا
 ظرفـیت : 80 لیتر  مدت گارانـتـی : 18 ماه - نصب رایگان
 شکل و ظاهـر : مکعب  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 107 سانتی متر  عـرض : 51 ، عـمـق : 28 (سانتی متر)
 تـوان مـصرفـی : 1500 وات  قـیـمـت :  3.030.000 تومان

 کاربـرد : 

 مناسب برای منازل مسکونی ، ویلا ، محیط های اداری و شرکتی ، رستوران ها و کافی شاپ ها و ...

 تامین آب گرم مورد نیاز جهت حمام ، سرویس های بهداشتی ، آشپزخانه و ...

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری آریستون ایتالیا مدل ولیس 100 (Velis Evo 100)

ابگرمکن برقی آریستون
 مـدل : ولیس 100 (Velis Evo 100)  شـرکت سـازنـده : آریـسـتـون ایـتالیا
 ظرفـیت : 100 لیتر  مدت گارانـتـی : 18 ماه - نصب رایگان
 شکل و ظاهـر : مکعب  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 125 سانتی متر  عـرض : 88 ، عـمـق : 28 (سانتی متر)
 تـوان مـصرفـی : 1500 وات  قـیـمـت :  3.600.000 تومان

 کاربـرد : 

 مناسب برای منازل مسکونی ، ویلا ، محیط های اداری و شرکتی ، رستوران ها و کافی شاپ ها و ...

 تامین آب گرم مورد نیاز جهت حمام ، سرویس های بهداشتی ، آشپزخانه و ...

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری آزمون کار مدل زود جوش 

ابگرمکن برقی زود جوش ازمون
 مـدل : زود جـوش  شـرکت سـازنـده : آزمون کار
 ظرفـیت : 5 الی 10 لیتر  مدت گارانـتـی : 12 ماه
 شکل و ظاهـر : استوانه  محـل نـصب : روی دیـوار
 عـمـق : 16 سانتی متر  قطـر : 42 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 1700 وات  قـیـمـت :
   498.000 تومان   450.000 تومان

 کاربـرد : 
 مناسب برای کافه ها ، آرایشگاه های مردانه ، سوپر مارکت ها و فروشگاه ها و ...
 تامین آب گرم مورد نیاز جهت سرویس های بهداشتی یا روشویی و یا آشپزخانه جهت مصرف کم
 عدم استفاده برای مصارفی مانند حمام ، دوش ، منازل مسکونی

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری آزمون کار مدل گرمایی 2

ابگرمکن برقی گرمایی 2 آزمون
 مـدل : گـرمـایـی 2  شـرکت سـازنـده : آزمون کار
 ظرفـیت : 7 الی 10 لیتر  مدت گارانـتـی : 12 ماه
 شکل و ظاهـر : مـکـعـب  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 56 سانتی متر  عـرض : 25 ، عـمـق : 18 (سانتی متر)
 تـوان مـصرفـی : 2000 وات  قـیـمـت :
   495.000 تومان   460.000 تومان

 کاربـرد : 
 مناسب برای کافه ها ، آرایشگاه های مردانه ، سوپر مارکت ها و فروشگاه ها و ...
 تامین آب گرم مورد نیاز جهت سرویس های بهداشتی یا روشویی و یا آشپزخانه جهت مصرف کم
 عدم استفاده برای مصارفی مانند حمام ، دوش ، منازل مسکونی

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری آزمون کار مدل گرمایی 1

ابگرمکن برقی آزمون
 مـدل : گـرمـایـی 1  شـرکت سـازنـده : آزمون کار
 ظرفـیت : 10 الی 12 لیتر  مدت گارانـتـی : 12 ماه
 شکل و ظاهـر : مـکـعـب  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 74 سانتی متر  عـرض : 25 ، عـمـق : 18 (سانتی متر)
 تـوان مـصرفـی : 2000 وات  قـیـمـت :
   530.000 تومان   510.000 تومان

 کاربـرد : 
 مناسب برای کافه ها ، آرایشگاه های مردانه ، سوپر مارکت ها و فروشگاه ها و ...
 تامین آب گرم مورد نیاز جهت سرویس های بهداشتی یا روشویی و یا آشپزخانه جهت مصرف کم
 عدم استفاده برای مصارفی مانند حمام ، دوش ، منازل مسکونی

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری آزمون کار مدل سان (SUN)

ابگرمکن برقی آزمون مدل خورشید
 مـدل : سان (SUN)  شـرکت سـازنـده : آزمون کار
 ظرفـیت : 17 الی 20 لیتر  مدت گارانـتـی : 12 ماه
 شکل و ظاهـر : مـکـعـب  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 57 سانتی متر  عـرض : 34 ، عـمـق : 21  (سانتی متر)
 تـوان مـصرفـی : 2000 وات  قـیـمـت :
   540.000 تومان  500.000 تومان

 کاربـرد : 
 مناسب برای کافه ها و کافی شاپ ها ، آرایشگاه های زنانه و مردانه ، سوپر مارکت ها و فروشگاه ها و ...
 تامین آب گرم مورد نیاز جهت سرویس های بهداشتی و روشویی و یا آشپزخانه
 عدم استفاده برای مصارفی مانند حمام و دوش

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری آزمون کار مدل EW67

ابگرمکن برقی آزمون مدل 70
 مـدل : EW67  شـرکت سـازنـده : آزمون کار
 ظرفـیت : 55 الی 60 لیتر  مدت گارانـتـی : 12 ماه
 شکل و ظاهـر : اسـتـوانـه  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 82 سانتی متر  قطر : 38 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 2000 وات  قـیـمـت :
   680.000 تومان  620.000 تومان

 کاربـرد : 
 مناسب برای منازل مسکونی کم جمعیت ، محیط های اداری و شرکتی ، سوپر مارکت ها و فروشگاه ها  و ...
 تامین آب گرم مورد نیاز جهت سرویس های بهداشتی ، روشویی ، آشپزخانه و حمام (مصرف محدود)

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی زمینی آزمون کار مدل EV120

ابگرمکن برقی زمینی Ev120
 مـدل : EV120  شـرکت سـازنـده : آزمون کار
 ظرفـیت : 90 الی 95 لیتر  مدت گارانـتـی : 12 ماه
 شکل و ظاهـر : اسـتـوانـه  محـل نـصب : روی زمین
 ارتـفـاع : 110 سانتی متر  قطر : 42 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 2500 وات  قـیـمـت :
  819.000 تومان     725.000 تومان

 کاربـرد : 
 مناسب برای منازل مسکونی ، کارگاه های ساختمانی با تعداد نفرات کم ، رستوران ها و مراکز تهیه غذا و ...
 تامین آب گرم مورد نیاز جهت حمام ، آشپزخانه ، سرویس های بهداشتی و ...

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی زمینی آزمون کار مدل EV150

ابگرمکن برقی زمینی
 مـدل : EV150  شـرکت سـازنـده : آزمون کار
 ظرفـیت : 105 الی 110 لیتر  مدت گارانـتـی : 12 ماه
 شکل و ظاهـر : اسـتـوانـه  محـل نـصب : روی زمین
 ارتـفـاع : 130 سانتی متر  قطر : 42 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 2500 وات  قـیـمـت :
   940.000 تومان  840.000 تومان

 کاربـرد : 
 مناسب برای منازل مسکونی ، کارگاه های ساختمانی ، سوله ها ، انبار ها و ...
 تامین آب گرم مورد نیاز جهت حمام ، آشپزخانه ، سرویس های بهداشتی و ...

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی زمینی آزمون کار مدل EV200

ابگرمکن برقی زمینی
 مـدل : EV200  شـرکت سـازنـده : آزمون کار
 ظرفـیت : 180 الی 185 لیتر  مدت گارانـتـی : 12 ماه
 شکل و ظاهـر : اسـتـوانـه  محـل نـصب : روی زمین
 ارتـفـاع : 130 سانتی متر  قطر : 51 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 2500 وات  قـیـمـت :
   1.100.000 تومان   980.000 تومان

 کاربـرد : 
 مناسب برای کارگاه های ساختمانی پر جمعیت ، سوله ها ، انبار ها ، آشپزخانه های بزرگ و پر مصرف و ...
 تامین آب گرم مورد نیاز جهت حمام و دوش ، آشپزخانه ، سرویس های بهداشتی و ...

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن گازی دیواری بوتان مدل BX61

ابگرمکن بوتان مدل BX
 مـدل : BX61 - شمعک دائم  شـرکت سـازنـده : بوتان
 ظرفـیت : 6 الی 11 لیتر بر دقیقه  مدت گارانـتـی : 36 ماه
 رده انرژی : C  قطر دودکش : 10 سانتی متر
 ارتـفـاع : 60 سانتی متر  عرض : 31.5 سانتی متر
 عـمـق : 23 سانتی متر  قـیـمـت : 763.000 تومان

  ویژگی ها : 
 
تامین آب گرم فوری ، دائم و فراوان - بسیار کم‌ فشار - ابعاد کوچک - 
 دارای توربولاتور - ایده آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب - 
 امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته

 جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن گازی دیواری بوتان مدل BX62i

ابگرمکن برقی بوتان
 مـدل : BX62i - آیونایز بدون شمعک  شـرکت سـازنـده : بوتان
 ظرفـیت : 6 الی 11 لیتر بر دقیقه  مدت گارانـتـی : 36 ماه
 رده انرژی : B  قطر دودکش : 10 سانتی متر
 ارتـفـاع : 60 سانتی متر  عرض : 31.5 سانتی متر
 عـمـق : 23 سانتی متر  قـیـمـت : 839.000 تومان

  ویژگی ها : 
 
تامین آب گرم فوری ، دائم و فراوان - بسیار کم‌ فشار - ابعاد کوچک - 
 دارای توربولاتور - ایده آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب - 
 امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته - برخوردار از فن‌آوری روز دنیا

 جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن گازی دیواری بوتان مدل B3115

ابگرمکن بوتان مدل 3115
 مـدل : B3115 - شمعک دائم  شـرکت سـازنـده : بوتان
 ظرفـیت : 6 الی 12 لیتر بر دقیقه  مدت گارانـتـی : 36 ماه
 رده انرژی : D  قطر دودکش : 15 سانتی متر
 ارتـفـاع : 68 سانتی متر  عرض : 36 سانتی متر
 عـمـق : 25 سانتی متر  قـیـمـت : 793.000 تومان

  ویژگی ها : 
 
تامین آب گرم فوری ، دائم و فراوان - امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته - 
 کم‌ فشار - مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل - 

 کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار

 جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن گازی دیواری بوتان مدل B3315if

ابگرمکن بوتان فن دار
 مـدل : B3315if - مجهز به فن  شـرکت سـازنـده : بوتان
 ظرفـیت : 6 الی 12 لیتر بر دقیقه  مدت گارانـتـی : 36 ماه
 رده انرژی : C  قطر دودکش : 6 سانتی متر
 ارتـفـاع : 68 سانتی متر  عرض : 36 سانتی متر
 عـمـق : 25 سانتی متر  قـیـمـت : 1.250.000 تومان

  ویژگی ها : 
 
تامین آب گرم فوری ، دائم و فراوان - امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته - 
 کم‌ فشار - مجهز به فن تخلیه آلاینده ها - مجهز به سیستم آیونایز و کنترل هوشمند - 
 بدون شمعک و دارای سیستم جرقه زن خودکار - کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار -

 جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن گازی دیواری بوتان مدل B3118

ابگرمکن بوتان بزرگ
 مـدل : B3118 - شمعک دائم  شـرکت سـازنـده : بوتان
 ظرفـیت : 7 الی 14 لیتر بر دقیقه  مدت گارانـتـی : 36 ماه
 رده انرژی : D  قطر دودکش : 15 سانتی متر
 ارتـفـاع : 74 سانتی متر  عرض : 45 سانتی متر
 عـمـق : 26.5 سانتی متر  قـیـمـت : 888.000 تومان

  ویژگی ها : 
 
تامین آب گرم فوری ، دائم و فراوان - امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته - 
 کم‌ فشار - مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل - 

 کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار

 جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن گازی دیواری بوتان مدل B3318if

ابگرمکن بوتان فن دار
 مـدل : B3318if - مجهز به فن  شـرکت سـازنـده : بوتان
 ظرفـیت : 7 الی 14 لیتر بر دقیقه  مدت گارانـتـی : 36 ماه
 رده انرژی : C  قطر دودکش : 6 سانتی متر
 ارتـفـاع : 74 سانتی متر  عرض : 45 سانتی متر
 عـمـق : 26.5 سانتی متر  قـیـمـت : 1.326.000 تومان

  ویژگی ها : 
 
تامین آب گرم فوری ، دائم و فراوان - امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته - 
 کم‌ فشار - مجهز به فن تخلیه آلاینده ها - مجهز به سیستم آیونایز و کنترل هوشمند - 
 بدون شمعک و دارای سیستم جرقه زن خودکار - کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار -

 جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن گازی دیواری بوتان مدل BX71

نمایندگی بوتان
 مـدل : BX71 - شمعک دائم  شـرکت سـازنـده : بوتان
 ظرفـیت : 6.5 الی 13 لیتر بر دقیقه  مدت گارانـتـی : 36 ماه
 رده انرژی : C  قطر دودکش : 15 سانتی متر
 ارتـفـاع : 65 سانتی متر  عرض : 36.5 سانتی متر
 عـمـق : 24.5 سانتی متر  قـیـمـت : 839.000 تومان

  ویژگی ها : 
 
تامین آب گرم فوری ، دائم و فراوان -  کم‌ فشار  - 
 دارای توربولاتور - ایده آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب - 
 امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته

 جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن گازی دیواری بوتان مدل BX72i

نمایندگی آبگرمکن
 مـدل : BX72i - آیونایز بدون شمعک  شـرکت سـازنـده : بوتان
 ظرفـیت : 6.5 الی 13 لیتر بر دقیقه  مدت گارانـتـی : 36 ماه
 رده انرژی : B  قطر دودکش : 15 سانتی متر
 ارتـفـاع : 65 سانتی متر  عرض : 36.5 سانتی متر
 عـمـق : 24.5 سانتی متر  قـیـمـت : 923.000 تومان

  ویژگی ها : 
 
تامین آب گرم فوری ، دائم و فراوان -  کم‌ فشار  - 
 دارای توربولاتور - ایده آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب - 
 امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته

 جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن گازی دیواری بوتان مدل B3215i

قیمت آبگرمکن برقی بوتان
 مـدل : B3215i - آیونایز بدون شمعک  شـرکت سـازنـده : بوتان
 ظرفـیت : 6 الی 12 لیتر بر دقیقه  مدت گارانـتـی : 36 ماه
 رده انرژی : C  قطر دودکش : 15 سانتی متر
 ارتـفـاع : 68 سانتی متر  عرض : 36 سانتی متر
 عـمـق : 25 سانتی متر  قـیـمـت : 866.000 تومان

  ویژگی ها : 
 
تامین آب گرم فوری ، دائم و فراوان - امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته - 
 کم‌ فشار مجهز به سیستم آیونایز و کنترل هوشمند - 
 بدون شمعک و دارای سیستم جرقه زن خودکار - کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار -

 جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن گازی دیواری بوتان مدل B3218i

آبگرمکن برقی
 مـدل : B3218i - آیونایز بدون شمعک  شـرکت سـازنـده : بوتان
 ظرفـیت : 7 الی 14 لیتر بر دقیقه  مدت گارانـتـی : 36 ماه
 رده انرژی : C  قطر دودکش : 15 سانتی متر
 ارتـفـاع : 74 سانتی متر  عرض : 45 سانتی متر
 عـمـق : 26.5 سانتی متر  قـیـمـت : 958.000 تومان

  ویژگی ها : 
 
تامین آب گرم فوری ، دائم و فراوان - امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته - 
 کم‌ فشار - مجهز به فن تخلیه آلاینده ها - مجهز به سیستم آیونایز و کنترل هوشمند - 
 بدون شمعک و دارای سیستم جرقه زن خودکار - کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار -

 جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری دونار مدل DEW 60

ابگرمکن برقی دونار
 مـدل : DEW 60  شـرکت سـازنـده : دونـار
 ظرفـیت : 45 الی 60 لیتر  مدت گارانـتـی : 15 ماه
 شکل و ظاهـر : استوانه  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 60 سانتی متر  قطـر : 50 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 2000 وات  قـیـمـت : تماس گرفته شود

 کاربـرد : 
 مناسب برای کافه ها و کافی شاپ ها ، آرایشگاه ها و مغازه ها ، محیط های اداری و شرکتی ، سوپر مارکت ها و فروشگاه ها ، مطب پزشکان و ...
 تامین آب گرم مورد نیاز جهت سرویس های بهداشتی ، روشویی ، آشپزخانه و ...
 عدم استفاده برای مصارفی مانند حمام و دوش

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری دونار مدل DEW 80

آبگرمکن برقی کم مصرف
 مـدل : DEW 80  شـرکت سـازنـده : دونـار
 ظرفـیت : 65 الی 80 لیتر  مدت گارانـتـی : 15 ماه
 شکل و ظاهـر : استوانه  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 76 سانتی متر  قطـر : 50 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 2000 وات  قـیـمـت : تماس گرفته شود

 کاربـرد : 
 مناسب برای منازل مسکونی ، ویلا ، محیط های اداری و شرکتی ، کافه ها و کافی شاپ ها و ...
 مناسب برای خانواده های کم جمعیت

 تامین آب گرم مورد نیاز جهت حمام ، سرویس های بهداشتی ، آشپزخانه و ...

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری دونار مدل DEW 100

آبگرمکن برقی دونار
 مـدل : DEW 100  شـرکت سـازنـده : دونـار
 ظرفـیت : 85 الی 100 لیتر  مدت گارانـتـی : 15 ماه
 شکل و ظاهـر : استوانه  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 91 سانتی متر  قطـر : 50 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 2000 وات  قـیـمـت : تماس گرفته شود

 کاربـرد : 
 مناسب برای منازل مسکونی، کارگاه های ساختمانی ، ویلا ، محیط های اداری و شرکتی ، رستوران ها و مراکز تهیه غذا و ...

 مناسب برای خانواده های پر جمعیت

تامین آب گرم مورد نیاز جهت حمام ، سرویس های بهداشتی ، آشپزخانه و ...

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری سپهر الکتریک مدل SE 7G

آبگرمکن برقی سپهر الکتریک
 مـدل : SE 7G  شـرکت سـازنـده : سپهر الکتریک
 ظرفـیت : 26 لیتر  مدت گارانـتـی : 
 شکل و ظاهـر : استوانه  محـل نـصب : روی دیـوار
 عمق : 32 سانتی متر  قطـر : 51 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 1500 وات  قـیـمـت : 827.000 تومان    


 کاربـرد : 
 
مناسب برای کافه ها ، آرایشگاه های مردانه ، سوپر مارکت ها و فروشگاه ها و ...
تامین آب گرم مورد نیاز جهت سرویس های بهداشتی یا روشویی و یا آشپزخانه جهت مصرف کم
عدم استفاده برای مصارفی مانند حمام ، دوش ، منازل مسکونی
 
                                                                                         جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری گرم آوران مدل GAE - 10

 مـدل : GAE - 10  شـرکت سـازنـده : گرم آوران
 ظرفـیت : 9 لیتر  مدت گارانـتـی : 24 ماه ضمانت
 شکل و ظاهـر : استوانه  محـل نـصب : روی دیـوار
 عمق : 14 سانتی متر  قطـر : 44 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 2500 وات  قـیـمـت : 490.000 تومان    


 کاربـرد : 
 
مناسب برای کافه ها ، آرایشگاه های مردانه ، سوپر مارکت ها و فروشگاه ها و ...
تامین آب گرم مورد نیاز جهت سرویس های بهداشتی یا روشویی و یا آشپزخانه جهت مصرف کم
عدم استفاده برای مصارفی مانند حمام ، دوش ، منازل مسکونی
 
                                                                                         جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری گرم آوران مدل GAE - 70

گرم آوران
 مـدل : GAE - 70  شـرکت سـازنـده : گرم آوران
 ظرفـیت : 70 لیتر  مدت گارانـتـی : 24 ماه ضمانت
 شکل و ظاهـر : مکعب  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتفاع : 77 سانتی متر  عرض : 42 سانتی متر ، عمق :  40 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 2000 وات  قـیـمـت : 690.000 تومان    


 کاربـرد : 
 
مناسب برای منازل مسکونی کم جمعیت ، محیط های اداری و شرکتی ، سوپر مارکت ها و فروشگاه ها  و ...
تامین آب گرم مورد نیاز جهت سرویس های بهداشتی ، روشویی ، آشپزخانه و حمام

                                                                                         جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن برقی زمینی برفاب مدل 120

ابگرمکن برقی برفاب
 مـدل : 120  شـرکت سـازنـده : بـرفـاب
 ظرفـیت : 85 لیتر  مدت گارانـتـی :
 المنت و ترموستات 12 ماه ، مخزن 36 ماه
 شکل و ظاهـر : استوانه  محـل نـصب : روی زمین
 ارتـفـاع : 93 سانتی متر  قطـر : 44 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 2000/3000 وات  قـیـمـت :
  780.000  تومان

 کاربـرد : 
 مناسب برای منازل مسکونی ، کارگاه های ساختمانی با تعداد نفرات کم ، رستوران ها و مراکز تهیه غذا و ...

 تامین آب گرم مورد نیاز جهت حمام ، آشپزخانه ، سرویس های بهداشتی و ...
 

جزئیات بیشتر ...    

  
  

  آبگرمکن برقی زمینی برفاب مدل 200

برفاب
 مـدل : 200  شـرکت سـازنـده : بـرفـاب
 ظرفـیت : 145 لیتر  مدت گارانـتـی :
 المنت و ترموستات 12 ماه ، مخزن 36 ماه
 شکل و ظاهـر : استوانه  محـل نـصب : روی زمین
 ارتـفـاع : 143 سانتی متر  قطـر : 44 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 2000/3000 وات  قـیـمـت :
   960.000  تومان

 کاربـرد : 

 مناسب برای منازل مسکونی ، کارگاه های ساختمانی ، سوله ها ، انبار ها و ...

 تامین آب گرم مورد نیاز جهت حمام ، آشپزخانه ، سرویس های بهداشتی و ...
 

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  شیر مخلوط آبگرمکنی مدل TCL 

شیر آبگرمکنی
 مـدل : شیر مخلوط آبگرمکنی  کـشـور سـازنـده : چـیـن
 ظرفـیت : مناسب ظرفشویی  مدت گارانـتـی : 12 مـاه
 ارتـفـاع : 16 سانتی متر  عـرض : 10 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 2000 وات  قـیـمـت : 950.000 تومان


 کاربـرد : 
 این شیر ها ساخت کشور چین و ترجیحاً مناسب مناطق گرمسیر می باشند که نیاز دارند دمای آب چند درجه ای گرمتر شود.
 خروجی آب این شیرها کم فشار می باشد و برای مصارفی مانند حمام و دوش مناسب نیستند.


جزئیات بیشتر ...   
 

  
  

  آبگرمکن برقی زودجوش بدون مخزن مدل زیوار

ابگرمکن فوری زود جوش
 مـدل : زیوار  شـرکت سـازنـده : چین
 ظرفـیت : 8 لیتر بر دقیقه  مدت گارانـتـی : 12 ماه
 شکل و ظاهر : مکعب  محل نصب : روی دیوار
 ارتـفـاع : 33.5 سانتی متر  عرض : 24  ، عمق : 21 (سانتی متر)
 توان مصرفی : 8000 وات  قـیـمـت : 1.200.000 تومان

  ویژگی ها : 
 
تامین آب گرم مصرفی برای یک شیر آبگرم ، بدون مخزن ، زودجوش
 کاربرد ها :
 مناسب حمام ، دوش ، روشویی و سرویس (درصورت سیم کشی مناسب برای ساختمان)

 

 جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن برقی زودجوش بدون مخزن مدل DL

ابگرمکن  بدون مخزن
 مـدل : DL  شـرکت سـازنـده : چین
 ظرفـیت : 5 لیتر بر دقیقه  مدت گارانـتـی : 12 ماه
 شکل و ظاهر : مکعب  محل نصب : روی دیوار
 ارتـفـاع : 30 سانتی متر  عرض : 20  ، عمق : 15 (سانتی متر)
 توان مصرفی : 7500 وات  قـیـمـت : 950.000 تومان

  ویژگی ها : 
 
تامین آب گرم مصرفی برای حمام ، بدون مخزن ، زودجوش
 کاربرد ها :
 مناسب حمام و دوش  (درصورت سیم کشی مناسب برای ساختمان)

 

 جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن برقی زودجوش بدون مخزن مدل Power

ابگرمکن فوری زود جوش
 مـدل : پاور (Power)  شـرکت سـازنـده : چین
 ظرفـیت : 10 لیتر بر دقیقه  مدت گارانـتـی :   .....
 شکل و ظاهر : مکعب  محل نصب : روی دیوار
 ارتـفـاع : 37 سانتی متر  عرض : 21  ، عمق : 9 (سانتی متر)
 توان مصرفی : 12000 وات  قـیـمـت : 1.300.000 تومان

  ویژگی ها : 
 
تامین آب گرم مصرفی برای یک شیر آبگرم ، بدون مخزن ، زودجوش
 کاربرد ها :
 مناسب حمام ، دوش ، روشویی و سرویس (درصورت سیم کشی مناسب برای ساختمان)

 

 جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن برقی زودجوش بدون مخزن مدل Eco Smart

ابگرمکن برقی بدون مخزن
 مـدل : اکو اسمارت (Eco Smart)  شـرکت سـازنـده : چین
 ظرفـیت : 4 لیتر بر دقیقه  مدت گارانـتـی : 12 ماه
 شکل و ظاهر : مکعب  محل نصب : روی دیوار
 ارتـفـاع : 20 سانتی متر  عرض : 35  ، عمق : 15 (سانتی متر)
 توان مصرفی : 7000 وات  قـیـمـت : 1.050.000 تومان

  ویژگی ها : 
 
تامین آب گرم مصرفی برای یک شیر آبگرم ، بدون مخزن ، زودجوش
 کاربرد ها :
 مناسب حمام ، دوش ، روشویی و سرویس (درصورت سیم کشی مناسب برای ساختمان)

 

 جزئیات بیشتر ...  

  
  

  رخت خشک کن الکتریکی کم مصرف کارینو

رخت خشک کن الکتریکی کارینو

 رخت خشک کن برقی کارینو محصولی جدید و بسیار کاربردی جهت خشک کردن لباس ها در تمام فصول سال و در همه مناطق به ویژه مناطقی که آب هوای مرطوب دارند می باشد.
 به کمک این محصول می توان به راحتی لباس های شسته شده در منزل را خشک کرد.
این محصول ظاهری زیبا و وزن سبکی داشته و به سادگی قابل حمل می باشد.
 دارای 20 لوله حرارتی جهت خشک کردن لباس ها 
 جنس بدنه از آلومینیوم سبک و مقاوم می باشد.
 مناسب منازک کوچک
 ظاهر زیبا و وزن سبک
 وزن : 3 کیلو گرم
 قابلیت باز و بسته شدن سریع و حمل آسان
 فوق العاده کم مصرف ( 230 وات )

 

قیمت  : 450.000 تومان   
 با تخفیف : 400.000 تومان