آبگرمکن برقی دیواری پالمو مدل یورو سان 15 (Euro Sun 15)

ابگرمکن برقی پالمو
 مـدل : یورو سان 15 (Euro Sun 15)  شـرکت سـازنـده : پـالـمـو
 ظرفـیت : 15 لیتر  مدت گارانـتـی : 
 6 ماه المنت ، 36 ماه بدنه
 شکل و ظاهـر : استوانه  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 45 سانتی متر  قطـر : 30 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 1200 وات  قـیـمـت :   800.000  تومان

 وجود المنت اروپایی کم مصرف و همچنین ایزولاسین بسیار عالی در این آبگرمکن باعث کاهش چشم گیر مصرف برق شده است.
 کاربـرد : 
 مناسب برای کافه ها و کافی شاپ ها ، آرایشگاه زنانه و مردانه ، محیط های اداری و شرکتی ، سوپر مارکت ها و فروشگاه ها ، مطب پزشکان و ...
 تامین آب گرم مورد نیاز جهت سرویس های بهداشتی ، روشویی ، آشپزخانه و ...
 عدم استفاده برای مصارفی مانند حمام و دوش                              جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری پالمو مدل یورو سان 50 (Euro Sun 50)

ابگرمکن برقی دونار
 مـدل : یورو سان 50 (Euro Sun 50)  شـرکت سـازنـده : پـالـمـو
 ظرفـیت : 50 لیتر  مدت گارانـتـی :
  6 ماه المنت ، 36 ماه بدنه
 شکل و ظاهـر : استوانه  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 65 سانتی متر  قطـر : 45 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 1500 وات  قـیـمـت :   1.200.000  تومان

 وجود المنت اروپایی کم مصرف و همچنین ایزولاسین بسیار عالی در این آبگرمکن باعث کاهش چشم گیر مصرف برق شده است.
 کاربـرد : 
 مناسب برای منازل مسکونی ، ویلا ، محیط های اداری و شرکتی ، رستوران ها و کافی شاپ ها و ...

 تامین آب گرم مورد نیاز جهت حمام ، سرویس های بهداشتی ، آشپزخانه در کمترین زمان ...                                                                                  جزئیات بیشتر ...  
  
  

  آبگرمکن برقی دیواری آریستون ایتالیا مدل اندریس 15 (Andris R 15)

ابگرمکن برقی پالمو
 مـدل : اندریس 15 (Andris R 15)  شـرکت سـازنـده : آریـسـتـون ایـتالیا
 ظرفـیت : 15 لیتر  مدت گارانـتـی : 18 ماه - نصب رایگان
 شکل و ظاهـر : مکعب  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 36 سانتی متر  عـرض : 36 ، عـمـق : 32 (سانتی متر)
 تـوان مـصرفـی : 1200 وات  قـیـمـت : 1.090.000 تومان

 کاربـرد : 
 مناسب برای کافه ها و کافی شاپ ها ، آرایشگاه زنانه و مردانه ، محیط های اداری و شرکتی کم مصرف ، سوپر مارکت ها و فروشگاه ها ، مطب پزشکان و ...
 تامین آب گرم مورد نیاز جهت سرویس های بهداشتی ، روشویی ، آشپزخانه و ...
 عدم استفاده برای مصارفی مانند حمام و دوش 

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری آریستون ایتالیا مدل پرو اکو 50 (Pro Eco 50)

آبگرمکن ایران رادیاتور
 مدل : پرو اکو 50  ( Pro Eco 50 )    شـرکت سـازنـده : آریـسـتـون ایـتالیا
 ظرفـیت : 50 لیتر  مدت گارانـتـی : 18 ماه - نصب رایگان
 شکل و ظاهـر : استوانه  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 55 سانتی متر  قطر : 48 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 1500 وات  قـیـمـت : 1.495.000 تومان

 کاربـرد : 

 مناسب برای منازل مسکونی کم جمعیت ، محیط های اداری و شرکتی ، رستوران ها و کافی شاپ ها و ...

 تامین آب گرم مورد نیاز جهت حمام ، سرویس های بهداشتی ، آشپزخانه ...

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری آریستون ایتالیا مدل پرو اکو اسلیم 50 (Pro Eco 50 Slim)

ابگرمکن آریستون
 مدل : پرو اکو اسلیم 50 
(Pro Eco 50 Slim)   
 شـرکت سـازنـده : آریـسـتـون ایـتالیا
 ظرفـیت : 50 لیتر  مدت گارانـتـی : 18 ماه - نصب رایگان
 شکل و ظاهـر : استوانه  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 84 سانتی متر  قطر : 38.5 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 1800 وات  قـیـمـت : 1.595.000 تومان

 کاربـرد : 

 مناسب برای منازل مسکونی کم جمعیت ، محیط های اداری و شرکتی ، رستوران ها و کافی شاپ ها و ...

 تامین آب گرم مورد نیاز جهت حمام ، سرویس های بهداشتی ، آشپزخانه ...

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری آریستون ایتالیا مدل شیپ 80 (Shape Eco Evo 80)

ابگرمکن برقی آریستون شیپ
 مـدل : شیپ 80 (Shape Eco Evo 80)  شـرکت سـازنـده : آریـسـتـون ایـتالیا
 ظرفـیت : 80 لیتر  مدت گارانـتـی : 18 ماه - نصب رایگان
 شکل و ظاهـر : مکعب  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 78 سانتی متر  عـرض : 48 ، عـمـق : 50 (سانتی متر)
 تـوان مـصرفـی : 1800 وات  قـیـمـت :   2.390.000 تومان

 کاربـرد : 

 مناسب برای منازل مسکونی ، ویلا ، محیط های اداری و شرکتی ، رستوران ها و کافی شاپ ها و ...

 تامین آب گرم مورد نیاز جهت حمام ، سرویس های بهداشتی ، آشپزخانه و ...

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری آریستون ایتالیا مدل ولیس 80 (Velis Evo 80)

ابگرمکن برقی آریستون
 مـدل : ولیس 80 (Velis Evo 80)  شـرکت سـازنـده : آریـسـتـون ایـتالیا
 ظرفـیت : 80 لیتر  مدت گارانـتـی : 18 ماه - نصب رایگان
 شکل و ظاهـر : مکعب  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 107 سانتی متر  عـرض : 51 ، عـمـق : 28 (سانتی متر)
 تـوان مـصرفـی : 1500 وات  قـیـمـت :  2.490.000 تومان

 کاربـرد : 

 مناسب برای منازل مسکونی ، ویلا ، محیط های اداری و شرکتی ، رستوران ها و کافی شاپ ها و ...

 تامین آب گرم مورد نیاز جهت حمام ، سرویس های بهداشتی ، آشپزخانه و ...

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری آزمون کار مدل زود جوش 

ابگرمکن برقی زود جوش ازمون
 مـدل : زود جـوش  شـرکت سـازنـده : آزمون کار
 ظرفـیت : 5 الی 10 لیتر  مدت گارانـتـی : 12 ماه
 شکل و ظاهـر : استوانه  محـل نـصب : روی دیـوار
 عـمـق : 16 سانتی متر  قطـر : 42 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 1700 وات  قـیـمـت : 375.000 تومان

 کاربـرد : 
 مناسب برای کافه ها ، آرایشگاه های مردانه ، سوپر مارکت ها و فروشگاه ها و ...
 تامین آب گرم مورد نیاز جهت سرویس های بهداشتی یا روشویی و یا آشپزخانه جهت مصرف کم
 عدم استفاده برای مصارفی مانند حمام ، دوش ، منازل مسکونی

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری آزمون کار مدل گرمایی 2

ابگرمکن برقی گرمایی 2 آزمون
 مـدل : گـرمـایـی 2  شـرکت سـازنـده : آزمون کار
 ظرفـیت : 7 الی 10 لیتر  مدت گارانـتـی : 12 ماه
 شکل و ظاهـر : مـکـعـب  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 56 سانتی متر  عـرض : 25 ، عـمـق : 18 (سانتی متر)
 تـوان مـصرفـی : 2000 وات  قـیـمـت : 365.000 تومان

 کاربـرد : 
 مناسب برای کافه ها ، آرایشگاه های مردانه ، سوپر مارکت ها و فروشگاه ها و ...
 تامین آب گرم مورد نیاز جهت سرویس های بهداشتی یا روشویی و یا آشپزخانه جهت مصرف کم
 عدم استفاده برای مصارفی مانند حمام ، دوش ، منازل مسکونی

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری آزمون کار مدل گرمایی 1

ابگرمکن برقی آزمون
 مـدل : گـرمـایـی 1  شـرکت سـازنـده : آزمون کار
 ظرفـیت : 10 الی 12 لیتر  مدت گارانـتـی : 12 ماه
 شکل و ظاهـر : مـکـعـب  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 74 سانتی متر  عـرض : 25 ، عـمـق : 18 (سانتی متر)
 تـوان مـصرفـی : 2000 وات  قـیـمـت : 400.000 تومان

 کاربـرد : 
 مناسب برای کافه ها ، آرایشگاه های مردانه ، سوپر مارکت ها و فروشگاه ها و ...
 تامین آب گرم مورد نیاز جهت سرویس های بهداشتی یا روشویی و یا آشپزخانه جهت مصرف کم
 عدم استفاده برای مصارفی مانند حمام ، دوش ، منازل مسکونی

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری آزمون کار مدل سان (SUN)

ابگرمکن برقی آزمون مدل خورشید
 مـدل : سان (SUN)  شـرکت سـازنـده : آزمون کار
 ظرفـیت : 17 الی 20 لیتر  مدت گارانـتـی : 12 ماه
 شکل و ظاهـر : مـکـعـب  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 57 سانتی متر  عـرض : 34 ، عـمـق : 21  (سانتی متر)
 تـوان مـصرفـی : 2000 وات  قـیـمـت : 420.000 تومان

 کاربـرد : 
 مناسب برای کافه ها و کافی شاپ ها ، آرایشگاه های زنانه و مردانه ، سوپر مارکت ها و فروشگاه ها و ...
 تامین آب گرم مورد نیاز جهت سرویس های بهداشتی و روشویی و یا آشپزخانه
 عدم استفاده برای مصارفی مانند حمام و دوش

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری آزمون کار مدل EW50

ابگرمکن برقی آزمون مدل 70
 مـدل : EW50  شـرکت سـازنـده : آزمون کار
 ظرفـیت : 40 الی 42 لیتر  مدت گارانـتـی : 12 ماه
 شکل و ظاهـر : اسـتـوانـه  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 82 سانتی متر  قطر : 35 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 2000 وات  قـیـمـت : 505.000 تومان

 کاربـرد : 
 مناسب برای منازل مسکونی کم جمعیت ، محیط های اداری و شرکتی ، سوپر مارکت ها و فروشگاه ها  و ...
 تامین آب گرم مورد نیاز جهت سرویس های بهداشتی ، روشویی ، آشپزخانه و حمام (مصرف محدود)

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری آزمون کار مدل EW67

ابگرمکن برقی آزمون مدل 70
 مـدل : EW67  شـرکت سـازنـده : آزمون کار
 ظرفـیت : 55 الی 60 لیتر  مدت گارانـتـی : 12 ماه
 شکل و ظاهـر : اسـتـوانـه  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 82 سانتی متر  قطر : 38 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 2000 وات  قـیـمـت : 515.000 تومان

 کاربـرد : 
 مناسب برای منازل مسکونی کم جمعیت ، محیط های اداری و شرکتی ، سوپر مارکت ها و فروشگاه ها  و ...
 تامین آب گرم مورد نیاز جهت سرویس های بهداشتی ، روشویی ، آشپزخانه و حمام (مصرف محدود)

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی زمینی آزمون کار مدل EV120

ابگرمکن برقی زمینی Ev120
 مـدل : EV120  شـرکت سـازنـده : آزمون کار
 ظرفـیت : 90 الی 95 لیتر  مدت گارانـتـی : 12 ماه
 شکل و ظاهـر : اسـتـوانـه  محـل نـصب : روی زمین
 ارتـفـاع : 110 سانتی متر  قطر : 42 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 2500 وات  قـیـمـت : 618.000 تومان

 کاربـرد : 
 مناسب برای منازل مسکونی ، کارگاه های ساختمانی با تعداد نفرات کم ، رستوران ها و مراکز تهیه غذا و ...
 تامین آب گرم مورد نیاز جهت حمام ، آشپزخانه ، سرویس های بهداشتی و ...

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی زمینی آزمون کار مدل EV150

ابگرمکن برقی زمینی
 مـدل : EV150  شـرکت سـازنـده : آزمون کار
 ظرفـیت : 105 الی 110 لیتر  مدت گارانـتـی : 12 ماه
 شکل و ظاهـر : اسـتـوانـه  محـل نـصب : روی زمین
 ارتـفـاع : 130 سانتی متر  قطر : 42 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 2500 وات  قـیـمـت : 698.000 تومان

 کاربـرد : 
 مناسب برای منازل مسکونی ، کارگاه های ساختمانی ، سوله ها ، انبار ها و ...
 تامین آب گرم مورد نیاز جهت حمام ، آشپزخانه ، سرویس های بهداشتی و ...

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی زمینی آزمون کار مدل EV200

ابگرمکن برقی زمینی
 مـدل : EV200  شـرکت سـازنـده : آزمون کار
 ظرفـیت : 180 الی 185 لیتر  مدت گارانـتـی : 12 ماه
 شکل و ظاهـر : اسـتـوانـه  محـل نـصب : روی زمین
 ارتـفـاع : 130 سانتی متر  قطر : 51 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 2500 وات  قـیـمـت : 828.000 تومان

 کاربـرد : 
 مناسب برای کارگاه های ساختمانی پر جمعیت ، سوله ها ، انبار ها ، آشپزخانه های بزرگ و پر مصرف و ...
 تامین آب گرم مورد نیاز جهت حمام و دوش ، آشپزخانه ، سرویس های بهداشتی و ...

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن گازی دیواری بوتان مدل BX114

ابگرمکن بوتان
 مـدل : BX114 - شمعک دائم  شـرکت سـازنـده : بوتان
 ظرفـیت : 5 الی 12 لیتر بر دقیقه  مدت گارانـتـی : 36 ماه
 رده انرژی : D  قطر دودکش : 10 سانتی متر
 ارتـفـاع : 60 سانتی متر  عرض : 31.5 سانتی متر
 عـمـق : 23 سانتی متر  قـیـمـت : 685.000 تومان

  ویژگی ها : 
 
تامین آب گرم فوری ، دائم و فراوان - بسیار کم‌ فشار - ابعاد کوچک - 
 دارای توربولاتور - ایده آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب - 
 امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته

 جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن گازی دیواری بوتان مدل B3115

ابگرمکن بوتان مدل 3115
 مـدل : B3115 - شمعک دائم  شـرکت سـازنـده : بوتان
 ظرفـیت : 6 الی 12 لیتر بر دقیقه  مدت گارانـتـی : 36 ماه
 رده انرژی : D  قطر دودکش : 15 سانتی متر
 ارتـفـاع : 68 سانتی متر  عرض : 36 سانتی متر
 عـمـق : 25 سانتی متر  قـیـمـت : 626.000 تومان

  ویژگی ها : 
 
تامین آب گرم فوری ، دائم و فراوان - امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته - 
 کم‌ فشار - مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل - 

 کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار

 جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن گازی دیواری بوتان مدل B3315if

ابگرمکن بوتان فن دار
 مـدل : B3315if - مجهز به فن  شـرکت سـازنـده : بوتان
 ظرفـیت : 6 الی 12 لیتر بر دقیقه  مدت گارانـتـی : 36 ماه
 رده انرژی : C  قطر دودکش : 6 سانتی متر
 ارتـفـاع : 68 سانتی متر  عرض : 36 سانتی متر
 عـمـق : 25 سانتی متر  قـیـمـت : 990.000 تومان

  ویژگی ها : 
 
تامین آب گرم فوری ، دائم و فراوان - امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته - 
 کم‌ فشار - مجهز به فن تخلیه آلاینده ها - مجهز به سیستم آیونایز و کنترل هوشمند - 
 بدون شمعک و دارای سیستم جرقه زن خودکار - کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار -

 جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری دونار مدل DEW 60

ابگرمکن برقی دونار
 مـدل : DEW 60  شـرکت سـازنـده : دونـار
 ظرفـیت : 45 الی 60 لیتر  مدت گارانـتـی : 15 ماه
 شکل و ظاهـر : استوانه  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 60 سانتی متر  قطـر : 50 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 2000 وات  قـیـمـت : تماس گرفته شود

 کاربـرد : 
 مناسب برای کافه ها و کافی شاپ ها ، آرایشگاه ها و مغازه ها ، محیط های اداری و شرکتی ، سوپر مارکت ها و فروشگاه ها ، مطب پزشکان و ...
 تامین آب گرم مورد نیاز جهت سرویس های بهداشتی ، روشویی ، آشپزخانه و ...
 عدم استفاده برای مصارفی مانند حمام و دوش

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری دونار مدل DEW 80

آبگرمکن برقی کم مصرف
 مـدل : DEW 80  شـرکت سـازنـده : دونـار
 ظرفـیت : 65 الی 80 لیتر  مدت گارانـتـی : 15 ماه
 شکل و ظاهـر : استوانه  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 76 سانتی متر  قطـر : 50 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 2000 وات  قـیـمـت : تماس گرفته شود

 کاربـرد : 
 مناسب برای منازل مسکونی ، ویلا ، محیط های اداری و شرکتی ، کافه ها و کافی شاپ ها و ...
 مناسب برای خانواده های کم جمعیت

 تامین آب گرم مورد نیاز جهت حمام ، سرویس های بهداشتی ، آشپزخانه و ...

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری دونار مدل DEW 100

آبگرمکن برقی دونار
 مـدل : DEW 100  شـرکت سـازنـده : دونـار
 ظرفـیت : 85 الی 100 لیتر  مدت گارانـتـی : 15 ماه
 شکل و ظاهـر : استوانه  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتـفـاع : 91 سانتی متر  قطـر : 50 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 2000 وات  قـیـمـت : تماس گرفته شود

 کاربـرد : 
 مناسب برای منازل مسکونی، کارگاه های ساختمانی ، ویلا ، محیط های اداری و شرکتی ، رستوران ها و مراکز تهیه غذا و ...

 مناسب برای خانواده های پر جمعیت

تامین آب گرم مورد نیاز جهت حمام ، سرویس های بهداشتی ، آشپزخانه و ...

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری سپهر الکتریک مدل SE 7G

آبگرمکن برقی سپهر الکتریک
 مـدل : SE 7G  شـرکت سـازنـده : سپهر الکتریک
 ظرفـیت : 26 لیتر  مدت گارانـتـی : 
 شکل و ظاهـر : استوانه  محـل نـصب : روی دیـوار
 عمق : 32 سانتی متر  قطـر : 51 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 1500 وات  قـیـمـت : 486.000 تومان    


 کاربـرد : 
 
مناسب برای کافه ها ، آرایشگاه های مردانه ، سوپر مارکت ها و فروشگاه ها و ...
تامین آب گرم مورد نیاز جهت سرویس های بهداشتی یا روشویی و یا آشپزخانه جهت مصرف کم
عدم استفاده برای مصارفی مانند حمام ، دوش ، منازل مسکونی
 
                                                                                         جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری گرم آوران مدل GAE - 10

 مـدل : GAE - 10  شـرکت سـازنـده : گرم آوران
 ظرفـیت : 9 لیتر  مدت گارانـتـی : 24 ماه ضمانت
 شکل و ظاهـر : استوانه  محـل نـصب : روی دیـوار
 عمق : 14 سانتی متر  قطـر : 44 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 2500 وات  قـیـمـت : 435.000 تومان    


 کاربـرد : 
 
مناسب برای کافه ها ، آرایشگاه های مردانه ، سوپر مارکت ها و فروشگاه ها و ...
تامین آب گرم مورد نیاز جهت سرویس های بهداشتی یا روشویی و یا آشپزخانه جهت مصرف کم
عدم استفاده برای مصارفی مانند حمام ، دوش ، منازل مسکونی
 
                                                                                         جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن برقی دیواری گرم آوران مدل GAE - 70

گرم آوران
 مـدل : GAE - 70  شـرکت سـازنـده : گرم آوران
 ظرفـیت : 70 لیتر  مدت گارانـتـی : 24 ماه ضمانت
 شکل و ظاهـر : مکعب  محـل نـصب : روی دیـوار
 ارتفاع : 77 سانتی متر  عرض : 42 سانتی متر ، عمق :  40 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 2000 وات  قـیـمـت : 580.000 تومان    


 کاربـرد : 
 
مناسب برای منازل مسکونی کم جمعیت ، محیط های اداری و شرکتی ، سوپر مارکت ها و فروشگاه ها  و ...
تامین آب گرم مورد نیاز جهت سرویس های بهداشتی ، روشویی ، آشپزخانه و حمام

                                                                                         جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن برقی زمینی برفاب مدل 120

ابگرمکن برقی برفاب
 مـدل : 120  شـرکت سـازنـده : بـرفـاب
 ظرفـیت : 85 لیتر  مدت گارانـتـی :
 المنت و ترموستات 12 ماه ، مخزن 36 ماه
 شکل و ظاهـر : استوانه  محـل نـصب : روی زمین
 ارتـفـاع : 93 سانتی متر  قطـر : 44 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 2000/3000 وات  قـیـمـت :
  780.000  تومان

 کاربـرد : 
 مناسب برای منازل مسکونی ، کارگاه های ساختمانی با تعداد نفرات کم ، رستوران ها و مراکز تهیه غذا و ...

 تامین آب گرم مورد نیاز جهت حمام ، آشپزخانه ، سرویس های بهداشتی و ...
 

جزئیات بیشتر ...    

  
  

  آبگرمکن برقی زمینی برفاب مدل 200

برفاب
 مـدل : 200  شـرکت سـازنـده : بـرفـاب
 ظرفـیت : 145 لیتر  مدت گارانـتـی :
 المنت و ترموستات 12 ماه ، مخزن 36 ماه
 شکل و ظاهـر : استوانه  محـل نـصب : روی زمین
 ارتـفـاع : 143 سانتی متر  قطـر : 44 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 2000/3000 وات  قـیـمـت :
   960.000  تومان

 کاربـرد : 

 مناسب برای منازل مسکونی ، کارگاه های ساختمانی ، سوله ها ، انبار ها و ...

 تامین آب گرم مورد نیاز جهت حمام ، آشپزخانه ، سرویس های بهداشتی و ...
 

جزئیات بیشتر ...   

  
  

  شیر مخلوط آبگرمکنی مدل TCL 

شیر آبگرمکنی
 مـدل : شیر مخلوط آبگرمکنی  کـشـور سـازنـده : چـیـن
 ظرفـیت : مناسب ظرفشویی  مدت گارانـتـی : 12 مـاه
 ارتـفـاع : 16 سانتی متر  عـرض : 10 سانتی متر
 تـوان مـصرفـی : 2000 وات  قـیـمـت : 950.000 تومان


 کاربـرد : 
 این شیر ها ساخت کشور چین و ترجیحاً مناسب مناطق گرمسیر می باشند که نیاز دارند دمای آب چند درجه ای گرمتر شود.
 خروجی آب این شیرها کم فشار می باشد و برای مصارفی مانند حمام و دوش مناسب نیستند.


جزئیات بیشتر ...   
 

  
  

  آبگرمکن برقی زودجوش بدون مخزن مدل زیوار

ابگرمکن فوری زود جوش
 مـدل : زیوار  شـرکت سـازنـده : چین
 ظرفـیت : 8 لیتر بر دقیقه  مدت گارانـتـی : 12 ماه
 شکل و ظاهر : مکعب  محل نصب : روی دیوار
 ارتـفـاع : 33.5 سانتی متر  عرض : 24  ، عمق : 21 (سانتی متر)
 توان مصرفی : 8000 وات  قـیـمـت : 1.200.000 تومان

  ویژگی ها : 
 
تامین آب گرم مصرفی برای یک شیر آبگرم ، بدون مخزن ، زودجوش
 کاربرد ها :
 مناسب حمام ، دوش ، روشویی و سرویس (درصورت سیم کشی مناسب برای ساختمان)

 

 جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن برقی زودجوش بدون مخزن مدل DL

ابگرمکن  بدون مخزن
 مـدل : DL  شـرکت سـازنـده : چین
 ظرفـیت : 5 لیتر بر دقیقه  مدت گارانـتـی : 12 ماه
 شکل و ظاهر : مکعب  محل نصب : روی دیوار
 ارتـفـاع : 30 سانتی متر  عرض : 20  ، عمق : 15 (سانتی متر)
 توان مصرفی : 7500 وات  قـیـمـت : 950.000 تومان

  ویژگی ها : 
 
تامین آب گرم مصرفی برای حمام ، بدون مخزن ، زودجوش
 کاربرد ها :
 مناسب حمام و دوش  (درصورت سیم کشی مناسب برای ساختمان)

 

 جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن برقی زودجوش بدون مخزن مدل Power

ابگرمکن فوری زود جوش
 مـدل : پاور (Power)  شـرکت سـازنـده : چین
 ظرفـیت : 10 لیتر بر دقیقه  مدت گارانـتـی :   .....
 شکل و ظاهر : مکعب  محل نصب : روی دیوار
 ارتـفـاع : 37 سانتی متر  عرض : 21  ، عمق : 9 (سانتی متر)
 توان مصرفی : 12000 وات  قـیـمـت : 1.300.000 تومان

  ویژگی ها : 
 
تامین آب گرم مصرفی برای یک شیر آبگرم ، بدون مخزن ، زودجوش
 کاربرد ها :
 مناسب حمام ، دوش ، روشویی و سرویس (درصورت سیم کشی مناسب برای ساختمان)

 

 جزئیات بیشتر ...  

  
  

  آبگرمکن برقی زودجوش بدون مخزن مدل Eco Smart

ابگرمکن برقی بدون مخزن
 مـدل : اکو اسمارت (Eco Smart)  شـرکت سـازنـده : چین
 ظرفـیت : 4 لیتر بر دقیقه  مدت گارانـتـی : 12 ماه
 شکل و ظاهر : مکعب  محل نصب : روی دیوار
 ارتـفـاع : 20 سانتی متر  عرض : 35  ، عمق : 15 (سانتی متر)
 توان مصرفی : 7000 وات  قـیـمـت : 1.050.000 تومان

  ویژگی ها : 
 
تامین آب گرم مصرفی برای یک شیر آبگرم ، بدون مخزن ، زودجوش
 کاربرد ها :
 مناسب حمام ، دوش ، روشویی و سرویس (درصورت سیم کشی مناسب برای ساختمان)

 

 جزئیات بیشتر ...